Heade sotsiaalsete oskustega lasteaiast kooli  
 

 

Projekti käigus töötatakse välja eelkooliealiste laste sotsiaalsete oskuste hindamise ja arendamise metoodika aitamaks väheste sotsiaalsete oskustega eelkooliealisi lapsi. Projekti raames saavad lapsevanemad ja lasteaedade pedagoogid tagasisidet ning vajadusel nõustamist. Projekti rakendatakse pilootprojektina kahes Tartu lasteaias, 5-6 a. laste rühmas. Koos lasteaedade personali, lapsevanemate ja projekti meeskonnaga planeeritakse ühiselt laste ja perede abistamiseks efektiivsed sekkumisvõimalused sotsiaalsete oskuste täiustamiseks.

 

Projekti rahastavad Sotsiaalministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu.