Tartu Laste Tugikeskus

Asutatud 1995.a. MTÜ-na, et aidata hooletussejäetud ja/või vääralt koheldud lapsi ning nende pereliikmeid.

Missioon: ennetada lastevastast ja perevägivalda Eestis, aidata erinevate probleemidega (sh väärkoheldud) lapsi ja nende omakseid.

Põhitegevused:

 • Laste ja nende pereliikmete psühholoogiline, sotsiaalne, meditsiiniline nõustamine, psühhoteraapia, kriisiabi.
 • Lastega tegelevate spetsialistide koolitamine.
  Spetsialistide koostöövõrgustiku väljaarendamine Tartus ja vastava mudeli laiendamine üle Eesti.
 • Avaliku arvamuse kujundamine perevägivalla ja laste väärkohtlemise suhtes.

Teenused:

 • akuutne kriisiabi,
 • psühhosotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine,
  psühhoteraapia (individuaalne, grupi- ja pere-, geštalt-, muusika- ja mängu-, kognitiiv-käitumuslik, lahenduskeskne lühiteraapia)
 • grupitöö lastega ja riskigrupi vanematega
 • tugiisiku teenus
 • rehabilitatsiooniteenus alaealistele §igusrikkujatele
 • koolitused

 

 

Kaunase pst 11-2 Tel: 7 484 666 e-mail: ch.abuse@online.ee