Uudised

Kutsume koolitusele

Usuliste ja kultuuriliste eripäradega arvestamine psühholoogilisel nõustamisel

Toimumisaeg: 4. oktoobril, 26. oktoobril, 3. novembril

Toimumiskoht: Tartus, Tartu hotell, Soola 3

Koolituspäeva kestus 10.00 – 17.00

 

1. päev (Olga Schihalejev)

Kultuuriline identiteet

Kultuuridevahelised erinevused

Religioonid Eestis ja Süürias

Radikaliseerumine

2. päev (Olga Schihalejev)

Kultuuridevahelisest psühholoogiast

Usuliste ja kultuuriliste eripäradega arvestamine

3. päev (Aita Keerberg, Lemme Haldre, Malle Roomeldi, Eha Berezjuk)

·        Traumatiseeritud inimese reaktsioonid;

·        traumatiseeritud lapse emotsioonide käsitlemise iseärasused;

·        traumatiseeritud lapse abistamine.

 Olga Schihalejev - Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent, kes on uurinud usulist, rahvuslikku ja kultuurilist mitmekesisust Eestis.

Aita Keerberg - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, õpetanud peamiselt arste, sotsiaaltöötajaid ja psühholooge perekonnapsühholoogia ja pereteraapia, psühholoogilise nõustamise, kriisi-ja katastroofipsühholoogia alal.

Lemme Haldre – kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskuses.

Malle Roomeldi - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskuses.

Eha Berezjuk – kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Tartu Laste Tugikeskus.

 

3-päevase koolituse maksumus on 60 eurot, mis sisaldab kohvipause ja materjale. Registreerida palume hiljemalt 26. septembriks e-posti aadressil ch.abuse@online.ee. Koolituse tasu palume kanda Tartu Laste Tugikeskuse arveldusarvele EE852200221005184917.

Koolituse korraldab Tartu Laste Tugikeskus ja rahastab osaliselt Hasartmängumaksunõukogu

 
 
 
 
 
Tartu Laste Tugikeskus 
ootab alates 01. august 2016, beebisid alates 2.  kuni 11 elukuuni
laulu- ja mänguringi 
aadressil Kaunase pst 11-3. 

Lisaks muusikalisele tegevusele käsitletakse järgmisi teemasid: vaktsineerimine, perearsti nõuandeid, füsioterapeudi nõuandeid, muutunud peresuhted ja isa olulisus, laste kõne areng, rinnapiimaga toitmine, lapse areng imikueas - mida vanem saab selle soodustamiseks teha, lapse nutu ja rahutuse põhjused, lapse jonn ja piiride seadmine, võimalikud ohud laste ümber ja kuidas neid vältida.

Osalemine tasuta.
 
Info ja registreerimine - ch.abuse@online.ee või tel. 7484 666
 
rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamisteenuse raames. 

 

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusi

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST