Uudised

Tartu Laste Tugikeskus kutsub huvilisi osalema 2-päevasel koolitusel 

Töö viha ja süüga, kasutades loovteraapilist lähenemist

Koolitus on suunatud abistavate elukutsete esindajatele.  Koolituses on psühhodünaamiline lähenemine kombineeritud loovteraapiliste harjutustega. Valdav osa koolitusest toimub individuaal- ja grupitööna.  Koolitus on omakogemuslik, seetõttu sobiv eelkõige neile, kel on varasem iseendaga töö kogemus (teraapia, supervisoon, omakogemus- või enesearengurühm). Koolituse läbinu oskab ära tunda iseenda „ lüliteid“ ehk reaktsioonide käivitajaid , emotsioone ja ülekandeid.  Joonistamise oskus või varasem kunstiga tegelemine ei ole oluline.

Koolituse viivad läbi Anneli Valdmann ja Külle Kadarik.

 

Toimumisaeg: 4.-5. mail 2017, kell 10.00 – 16.45

Toimimiskoht: Tartu (Kvartal).

Registreerimine: ch.abuse@online.ee

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele.
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi ja Multiprobleemsete perede nõustamisteenuse raames. 

 

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusi

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST