Uudised

Tartu Laste Tugikeskus jätkab klientide nõustamist interneti-põhiselt (olenevalt kliendi valmisolekust kas talky.io, skype'i või messangeri teel) või klientidega, kelle puhul see ei toimi, telefoni teel.

Registreerime kliente edaspidiseks e-kirja teel ch.abuse@online.ee ja telefoni 7 484 666 teel E-R kell 9.00-14.00

 

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele. 

Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi perede nõustamisteenuse raames. 

 

 

Meie tegemisi on võimalik jälgida ka Facebook'i vahendusel.

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida erinevaid koolitusi

INFOT TOIMUNUD ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE KOHTA SAAB LUGEDA ARHIIVIST