Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

MTÜ Tartu Laste Tugikeskus osaleb MTÜ Lastekaitse Liiduga koostöös projektis "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool".

Projekti eesmärk on lastekäitumise ennetamine ja riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes (1-3 klass).

MTÜ Lastekaitse Liit projekt "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriteks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Projekti raames viib Tartu Laste Tugikeskus aastatel 2014-2016 läbi 10 koolituspäeva lastega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele. Toimuvad loengud ja grupitööd, kus käsitletakse järgnevaid teemasid nagu väärkoheldud laste varane märkamine ja probleemide ennetamine, lapse ja vanema vaheline häirunud kiindumussuhe ja selle parandamine, lasteasutuste koostöö peredega. Neli koolitust toimub Tartus ja kuus koolitust üle Eesti.

 

Toimunud koolitused:

23. oktoober 2014 Haapsalu

25. november 2014 Tartu

20. jaanuar 2015 Jõhvi

5. veebruar 2015 Rakvere

25. märts 2015 Pärnu

21. aprill 2015 Tartu

26. august 2015 Värska 

29. september Võru

23. oktoober 2015 Tartu

20. Jaanuar 2016

 

 

Lisainfo: ch.abuse@online.ee või tel. 7 484 666