Rehabilitatsiooniteenus

  

Tartu Laste Tugikeskus osutab alates 2005. aastast rehabilitatsiooniteenust, alates 1.jaanuarist 2018 toimub rehabiliatatsiooniteenusele suunamine omavalitsuse algatusel.

Rehabilitatsiooniteenusel osaleb alaealine koos oma perekonnaga. Teenuse raames toetab ja nõustab last ja tema perekonda mitmest erineva eriala spetsialistist koosnev rehabilitatsioonimeeskond.

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

  • Koostatakse lapsele rehabilitatsiooniplaan 6 kuuks kuni 3 aastaks

  • Osutatakse lapsele ja perekonnale rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenuseid

  • Juhendatakse last ja perekonda rehabilitatsiooniplaani täitmisel

  • Hinnatakse osutatud teenuste tulemuslikkust

Rehabilitatsiooniplaani raames pakutavad teenused:

  • Psühholoogi individuaalne, pere- ja grupinõustamine

  • Eripedagoogi individuaalne, pere- ja grupinõustamine

  • Sotsiaaltöötaja individuaalne, pere ja grupinõustamine

 

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine toimub tööpäevadel kell 8.00-17.00 telefonil 748 4666  või e-posti teel ch.abuse@online.ee. Rehabilitatsiooniteenusele registreerumise aluseks on sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Teenusele on vajalik registreeruda 21 päeva jooksul suunamiskirja saamisest.

 

Tartu Laste Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:

Lemme Haldre – psühholoog

Malle Roomeldi – psühholoog

Eha Berezjuk – psühholoog

Sirje Uibo – eripedagoog

Maris Hinn – psühholoog

Kätlin Jaeger – sotsiaaltöötaja, teenuse koordinaator