Arhiiv

EU Anti-Trafficking Day 2019 – Children are trafficked for sexual purposes every day

 

Tutvu ka lehega -  https://www.ecpat.org/news/trafficking-day-2019

 

EMA-LAPSE HOMMIKUD

ESMASPÄEVITI KELL 10.30

"Pole võrreldavat ema heameelega oma väikesest rõõmurullist ega kurvastusega, kui mõni asi paneb südant valutama, olgu kasvõi lihtsalt noore ema vähesest kogemusest või teadmatusest tingitud. Püüame taas jagada kogemusi, julgustada, saada õpetust ja eelkõige – rõõmustada oma silmaterade üle emade-beebide grupitöö käigus. 

Tartu Laste Tugikeskus ootab 2 - 12 kuu vanuste beebidega emasid grupitöös osalema. Emade-beebide rühm hakkab kogunema esmaspäeviti kell 10.30 Kaunase pst 11-3. Esimene kokkusaamine on 03.detsember. Kuulatakse lühiloenguid lapse arengust, mänguasjade valikust, toimetulekust lapse nutuga ja oma stressi maandamise võimalustest, kiindumussuhte kujunemisest, ema-isa rollist peres ja muust, saadakse nõuandeid psühholoogilt . Igas rühmatöös on oluline osa beebide muusikalisel arendamisel, mida viib läbi Madli Zobel.

Grupis osalemine on tasuta. 

Võimaluse korral palume eelnevalt registreerida telefonil 7 484 666 või e-posti aadressil ch.abuse@online.ee

Rahastab HMN

 Laste Tugikeskus kutsub huvilisi osalema 2-päevasel koolitusel Võru-Kubijal

 

Intsest ja selle tagajärjed,

 

ohver ja nõustamise ning teraapia strateegiad

 


 

Koolitus on suunatud psühholoogidele ja psühhoterapeutidele. Läbitakse teemad:

 

     Mis on intsest – kuidas me seda defineerime?

 

  • Intsesti pikaajaline mõju ja loovteraapiline sekkumine.

 

  • Intsesti ohver. Pikaajaline mõju ja loovuse kasutamine.

 

  • Vanemad, kasuvanemad, õed-vennad, intsesti ohvri lähedased.

 

  • Intsesti ohvri kiindumus intsesti toimepanijasse.

 

  • Intsesti toimepanija, teisi lapsi seksuaalselt väärkohtlevad lapsed; õdede-vendade vaheline intsest.

 

  •  Usaldusliku sideme loomine intsesti ohvriga – ülekanne ja vastuülekanne.

 

  • Peamised nõustamise ja teraapia strateegiad.

 

  • Loovteraapia intsesti ohvritega (igas eas).

 

  • Terapeudi roll – mida te selles rollis vajate?

 

Koolituse viivad läbi Marianne Lind & Else-Gro Jørgensen.

 

Oslo intsestitvastasest tugikeskusest Støttesenter mot Incest

 

(tõlge eesti keelde)

 

 

 

Toimumisaeg: 22.-23. august 2017, kell 10.00 – 17.00

 

Toimimiskoht: Võru -Kubijal

 

Registreerimine: ch.abuse@online.ee

 

                                                                                                                                                                                                           Koolituse maksumus: (registreerudes enne 12. augustit 2017) 99.- eurot ,hiljem 125.-

 

hõlmab ööbimist kahekohalises toas , toitlustust (kaks lõuna- ja õhtusöök) , kohvipause ja transporti Tartu – Võru -TartuLAULU- JA MÄNGURING ON HOOAJA LÕPETANUD, KOHTUMISENI SÜGISEL!

Tartu Laste Tugikeskus 

ootab alates 01. august 2016, beebisid alates 2.  kuni 11 elukuuni
laulu- ja mänguringi 
esmaspäeviti kell 10.30
aadressil Kaunase pst 11-3. 

Lisaks muusikalisele tegevusele käsitletakse järgmisi teemasid: vaktsineerimine, perearsti nõuandeid, füsioterapeudi nõuandeid, muutunud peresuhted ja isa olulisus, laste kõne areng, rinnapiimaga toitmine, lapse areng imikueas - mida vanem saab selle soodustamiseks teha, lapse nutu ja rahutuse põhjused, lapse jonn ja piiride seadmine, võimalikud ohud laste ümber ja kuidas neid vältida.

Osalemine tasuta.
 
Info ja registreerimine - ch.abuse@online.ee või tel. 7484 666
 
rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Õppevisiit Oslosse

 

 

Tartu Laste Tugikeskuse meeskonna õppevisiit Oslosse toimus 14.-18.03.2016.

 

Põhiprojekti (vt. projektid)  eesmärgiks oli vähendada erivajadustega laste ja noorte sattumist väärkohtlemise ohvriks, samuti nende kujunemist väärkohtlejateks läbi nendega töötavate spetsialistide teadmiste ja kogemuste kasvu. Lisaprojekt aitas kaasa selle eesmärgi saavutamisele, kuna meie eesmärgiks lisaprojekti raames oli tutvuda Norra kogemustega väärkoheldud laste, sealhulgas erivajadustega laste ja noortega tehtava töö valdkonnas, täpsemalt: kuidas töötavad norra spetsialistid laste ja noortega, sh erivajadustega laste ja noortega, ennetamaks väärkohtlemise, eriti seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumist, kuidas töötatakse väärkohtlemise ohvritega ja kuidas töötatakse alaealiste seksuaalsete väärkohtlejatega..

 

Suurimaks huviobjektiks oli meie jaoks Oslos töötav Laste Maja – spetsiaalne keskus väärkoheldud laste ja nende perede abistamiseks - ja selle koostööpartnerid.

 

Projekti käigus külastasime Oslos asuvat Laste maja ning 6 selle koostööpartnerit: Norra Vägivalla ja Traumaatilise Stressi uurimiskeskust (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, NKVT); Oslo Intsesti vastast Tugikeskust (Oslo Support Centre Against Incest), seksuaalse väärkohtlemise vastast keskust DIXI (DIXI resource centre against sexual assault); Oslo Ülikooli Haigla sotsiaalpediaatrilise osakonna sektsiooni, mis tegeleb nende proffessionaalide kompetentsuse ja kvalifikatsiooni tõstmisega, kes tegelevad vägivalla ja seksuaalse ekspluateerimise all kannatavate laste ja noortega (University Hospital, Social- paediatric section, unit for strengthening competence and qualification among professionals working with violence and sexual exploitation of children), Oslo linna Laste ja Perede Divisjoni Kiirabi Keskust noortele (The City of Oslo, The Division of Children and family, Emergency institution for youth), Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskust FURUSET (Children and Youth mental health care – FURUSET district in Oslo) .

 

Hindame seda projekti väga edukaks, kuna saime sellest visiidist rohkem, kui esialgu loota julgesime. Seda tänu meie kohapealsele koostööpartnerile hr. Bjorn Bredesenile, kes on varem töötnud Norra sotsiaalministeeriumis vastutaval kohal ja teab kohapealseid olusid, keskusi ja nende juhtkondi. Tänu temale oli võimalik saada kokkuleppeid nii erinevate keskuste külastamiseks.

 

Uusi teadmisi omandasime sel teemal, kuidas Norras on organiseeritud väärkoheldud, eriti seksuaalselt väärkoheldud laste ja noortega töö, kuidas seal on organiseeritud väärkoheldud laste küsitlemine, kuidas Norras arvestatakse puuetega lastega töös nende puude eripära.

 

Uuenduslikke ideid omandasime eriti Oslo Laste Maja külastades, kus kõik ruumid ja tegevused: uuringud, ülekuulamised, teraapia, pereruumid on kohandatud lapsesõbralikuks, pidades igas asjas prioriteediks lapse vajadustele ja parimate huvidele vastavust.

 

Neid ideid ja põhimõtteid saame jagada juba praegu erinevatel ümarlaudadel, kuna Sotsiaalministeerium on koos teiste partneritega rajamas Eestisse analoogilist Lastemaja. Praegu on töö kontseptsiooni väljatöötamise faasis ja Tugikeskuse spetsialistid osalevad Tartu keskuse kontseptsiooni väljatöötamisel.

 

Tänu asutuste külastustele saime erinevaid kontakte ning kaks organisatsiooni külastatutest olid väga huvitatud ka meie maa ja meie organisatsioonide külastamisest ning edasisest koostööst.

 

Oma kogemustest Norramaal saame edaspidi rääkida ka erinevatel üritustel ja loengutel tudengitele nii Tartu Ülikoolis kui ka Sisekaitse Akadeemias, samuti spetsialistide koolitustel Eesti erinevates piirkondades. Vahetult pärast visiidilt saabumist tuli meil läbi viia koolitus Sisekaitse Akadeemias, kus kohe kasutasime oma saadud kogemusi Laste ja noorte küsitlemise teema käsitlemisel.

 

 10.-11. mail 2011 toimus TALLINNAS, Park Inn Central Hotel Studio II, Narva mnt 7c 
Samuel Schüreri koolitus „Teismeliste nõustamine“

 

Projekt “Tartu Laste Tugikeskus kui Läänemeremaade Nõukogu sekretariaadi juures töötava lastekaitsealase töögrupi rahvuslik koordinaator” 
lõppes edukalt aprillis 2011.

 

10.-11. veebruaril 2011 toimus  Projekti Vanem Vend Vanem Õde uute tugiisikute koolitus Mesikamäe turismitalus. 
 

15. aprillil 2011 toimus Tartus, Jaani 8 (Funzone´i ruumides) koolitus „Seksuaalkasvatus nooremas koolieas ja lasteaias“
Teemad: Laste seksuaalne areng. Laste eakohase arengu toetamine. Lastega seksuaalsusest rääkimine. Lastevanemate nõustamine laste seksuaalse arengu teemadel. 
Koolitus oli mõeldud eeskätt lasteaedade personalile.
Koolitus toimus loengute, rühmatööde ja juhtumite arutelude vormis.
 

 

Tartu Laste Tugikeskus võttis projekti „Offenders Beware! Raising Awareness, Capacity and Motivation for the Protection of Children from Commercial Sexual Exploitation in Tourism" raames 
18. – 20. veebruaril osa turismimessist TOUREST 2011
18.veebrauaril toimus projektijuht Malle Roomeldi ettekanne 
„Laste kaitsmine seksuaalse ekspluateerimise eest turismis.“

Tartu Laste Tugikeskuse Koolituskeskus korraldas 27. – 28. jaanuaril 2011 Paariteraapia jätkukoolituse Tampere Majas, Jaani 4 (Ülikooli peahoone ja Jaani kiriku vahel).

Lektor: Samuel Schürer, Adleri koolkonna individuaalnõustamisega tegelev terapeut.

 

 

 

16. detsembril 2010 toimus koolitus turismiprofessionaalidele Tartu Kohtumajas, Kalevi tn 1, kus Tugikeskuse psühholoog Malle Roomeldi tutvustas uut e-õppe vahendit teemal: „Laste ja noorte kaitsmine seksuaalse ekspluateerimise eest turismis“.

Tegemist oli sisuka, huvitava ja suhteliselt vähe aega võtva (umbes 30 minutit) e-õppe kursusega, mis on välja töötatud EU projekti „Offenders Beware“ raames 5 euroopa riigi: Saksamaa,  Austria, Hollandi , Itaalia ja Eesti  ECPAT-i organisatsioonide koostöös.Osalejad tegid kohapeal kursuse läbi ja suudavad seda õpetada ka oma kolleegidele töökohas. Kursuse läbinud said selle kohta tunnistuse.
Ringkonnaprokurör Raul Heido vastas seminaril osalejate küsimustele eesti seadusandluse kohta, mis käsitleb turismitöötajate sekkumisvõimalusi juhul, kui reiside ajal on tegemist korrarikkumistega ja turistide poolse ebasoovitava käitumisega.
Nimetatud eestikeelset e-kursust on kõigil soovijail võimalik läbida aadressil:
www.childprotection-tourism.org

 

9. detsembril 2010 toimus Tartu Laulupeomuuseumis, Jaama 14 Tartu Laste Tugikeskuse 15.aastapäeva konverents "Riskilaste märkamine ja abistamine"

 

Tartu Laste Tugikeskuse Koolituskeskus korraldas 03.detsembril 2010 spetsialistide ja huviliste koolituse“Seksuaalkasvatus lasteaias“.  

Lektorid: Tartu Laste Tugikeskuse koolitajad Lemme Haldre (lastearst, pere psühhoterapeut, kliiniline psühholoog) ja Eha Berezjuk (koolipsühholoog, kognitiiv-käitumisterapeut). 

Toimumiskoht: Raekoja plats 12 II korrus, Tartu (Tartu LV kultuuriosakond)

Teemad: Laste seksuaalne areng. Laste eakohase arengu toetamine. Lastega seksuaalsusest rääkimine. Lastevanemate nõustamine laste seksuaalse arengu teemadel.

 

17.-18. mail 2010 toimus konverents Hooliv kasvatamine

 

2. mail 2010 toimus Tartu Ülikooli Kultuuriklubi eestvedamisel Võluaia Heategevuskontsert Tartu botaanikaaias, millest saadud tulu annetati projekti Vanem Vend Vanem Õde hüvanguks. Kontserdil astusid üles ansamblid: X-Panda, Uisapäisa, Koit Toome, Hedvig Hanson ning noorteansambel "Kapten Trumm" ja "Tibubänd".

 

30. aprillil 2010 toimus koolitus "Autistlik laps tavakoolis". Koolitusele osalesid lastega töötavad spetsialistid: psühholoogid, sotsiaalnõunikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad. Lektorid: Katrin Pruulmann ja Margit Koolmeister - SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastepsühhiaatria osakonna kliinilised psühholoogid.

 

 25.veebruaril 2010 ja 18. märtsil 2010 toimusid koolitused"Arenda ennast heaks esinejaks!“. Koolitus oli mõeldud spetsialistidele, kes oma igapäevatöös tegelevad avaliku esinemise või täiskasvanute koolitamisega. Koolituse eesmärgiks oli arendada osalejate esinemis- ja koolitamisoskusi. Toimumiskoht: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, Tartu, Raekoja plats 1/Ülikooli 7. Läbiviijad: Tartu Laste Tugikeskuse koolitajad Lemme Haldre ja Malle Roomeldi. Koolituse läbiviimist toetasid ISPCAN ja EU.

 

Projekti Vanem Vend Vanem Õde TALVELAAGER 
toimus 12.-14. veebruaril 2010 Otepääl.

Tartu Dorpat Konverentsikeskuses toimus 9.–10. 02. 2010 koolitus lastega töötavatele  spetsialistidele "Teismeliste nõustamine". Lektor: Samuel Schürer.

12.jaanuaril 2010 toimus Narva Jõesuu Sanatooriumis, Aia tn. 3,  Narva Jõesuu, Tartu laste tugikeskuse poolt organiseeritud seminar "Töö riskilaste ja nende peredega".

Projekti Vanem Vend Vanem Õde uute tugiisikute koolituslaager. Kava vaata siit.

Tartu Laste Turvakodus, Tiigi 55, toimus  29.12.09 koolitus lastega töötavatele spetsialistidele "Laste küsitlemine kohtueelsel ja kohtulikul uurimisel". Lektoriks Ivika Põldsepp.

Väikeste ja suurte õdede - vendade JÕULUPIDU 6. detsembril korp Rotalia saalis, Tähe 3

Koolitus kiirabi meeskondadele 16.septembril 2009

24.märtsil 2009  leidis aset Tartus venekeelne koolitus teemal LAPSED JA TURVALINE INTERNET

Põlvas , Roosi koolis toimus 15. jaanuaril 2009 koolitus "Erivajadustega laste seksuaalsus"

3.mail 2008 toimus Tartus konverents "Tunderikas laps"

Pole võrreldavat ema heameelega oma väikesest rõõmurullist ega kurvastusega, kui mõni asi paneb südant valutama, olgu kasvõi lihtsalt noore ema vähesest kogemusest või teadmatusest tingitud. Püüame taas jagada kogemusi, julgustada, saada õpetust ja eelkõige – rõõmustada oma silmaterade üle emade-beebide grupitöö käigus. 

Tartu Laste Tugikeskus ootab 6 - 12 kuu vanuste beebidega emasid grupitöös osalema. Emade-beebide rühm hakkab kogunema reedeti kell 10.00 Kaunase pst 11-3. Esimene kokkusaamine on 6.märtsil (järgnevad toimuvad 13. märtsil, 20.märtsil, 27.märtsil, 17.aprillil, 24.aprillil, 8.mail, 15.mail, 22.mail ja 29.mail). Kuulatakse lühiloenguid lapse üldisest ja seksuaalsest arengust, mänguasjade valikust, toimetulekust lapse nutuga ja oma stressi maandamise võimalustest, kiindumussuhte kujunemisest, ema-isa rollist peres ja muust, saadakse nõuandeid psühholoogilt ja perearstilt. Igas rühmatöös on oluline osa beebide muusikalisel arendamisel, mida viib läbi Tiia Teesaar. Grupis osalemine on tasuta. 

Võimaluse korral palume eelnevalt registreerida telefonil 7 484 666 või e-posti aadressil ch.abuse@online.ee