Meist

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta psühholoogilist abi Tartu linna lastele ja nende vanematele. 
Teenindame ka lapsi ja peresid väljastpoolt Tartut. Sellisel juhul tasub teenuse eest pere või (eelneval kokkuleppel) nende kohalik omavalitsus.

Psühholoogide vastuvõtule saab registreerida telefonil 748 4666 

Tartu Laste Tugikeskus osutab tasuta teenust Ohvriabi nõustamisteenuse raames. 

 

Tartu Laste Tugikeskus

Asutatud 1995. aastal mittetulundusühinguna, et aidata hooletusse jäetud ja/või väärkoheldud lapsi ja nende pereliikmeid.

Missioon:

Ennetada lastevastast ja perevägivalda Eestis, aidata erinevate probleemidega (sh väärkoheldud) lapsi ja nende omakseid.

Põhitegevused:

 • Laste ja nende pereliikmete psühholoogiline, sotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine; psühhoteraapia, kriisiabi.
 • Lastega tegelevate spetsialistide koolitamine. 
 • Spetsialistide koostöövõrgustiku väljaarendamine Tartus, vastava mudeli laiendamine üle Eesti.
 • Avaliku arvamuse kujundamine perevägivalla ja laste väärkohtlemise suhtes.

Teenused:

 • Akuutne kriisiabi.
 • Psühhosotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine, sh
  psühhoteraapia (individuaalne, grupi- ja pere-, gestalt-, muusika- ja mängu-, kognitiiv-käitumuslik teraapia, lahenduskeskne lühiteraapia).
 • Grupitöö lastega ja riskigrupi vanematega.
 • Tugiisiku teenus.
 • Rehabilitatsiooniteenus (Alates 1.jaanuarist 2018 toimub rehabiliatatsiooniteenusele suunamine omavalitsuse algatusel).
 • Koolitused.